Registrera dig här

16 november 2023 18:00-19:30

Program

17.30 Öppnar Teams för uppkoppling, test och småprat. Viktigt att Ni som anmält Er är uppkopplade i god tid innan föreläsningen.

18.00  STs regionråd hälsar välkomna

18.05 Anna Linell, rådgivare inom social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling, ger en föreläsning om hur klimatarbete kan se ut inom fackliga ramar. Vi får också möjlighet att reflektera över vår egen roll.

- Läget idag – den naturvetenskapliga grunden och bakgrunden till klimatkrisen
- Vad är rättvis omställning?
- Vad skapar samhällsförändring?
- Den svenska modellen – en superkraft i klimatomställningen
- Klimatledarskap i staten
- Vad kan du/ni göra – hemma och på arbetsplatsen?

19.20 Frågestund

19.30 Avslutning

Registrera dig här

Föreläsare

Anna Linell
Miljövetare, nationalekonom och konsult

Anna Linell är nationalekonom och miljövetare med en lång och bred bakgrund inom hållbarhetsområdet, där hon arbetat i civilsamhället, politiken och offentlig sektor. Hon har också varit fackligt förtroendevald. Just nu driver hon eget och jobbar som konsult, bland annat med en strategi för TCO:s arbete med hållbar omställning. Anna är en flitigt anlitad föreläsare och workshopledare inom frågor som rättvis klimatomställning, beteendeförändring och styrmedel för hållbar regional och global utveckling.

Läs mer

Arrangeras av ST´s regionala råd